บริษัท วี.เอ.ไลท์ จำกัด

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร สำหรับอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม รวมถึงอาคารโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ให้บริการทางด้านการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และการบำรุงรักษา ในระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร สำหรับ อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน

งานที่ให้บริการ อาทิเช่น ปักเสาพาดสาย ติดตั้งตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า ตู้ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับ-เต้าเสียบ สวิทซ์ ตู้โหลดเซนเตอร์ คอนซูมเมอร์ยูนิต ตรวจสอบระบบ ทดสอบระบบ

บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีทักษะและประสบการณ์ เชี่ยวชาญในระบบไฟฟ้า ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

ผลงานของเรา

View more

สินค้า

View more
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
โดยทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท วี.เอ.ไลท์ จำกัด

189/4 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 (Google map) v.a.light999@gmail.com 06-3937-469506-1519-8799

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

Engine by shopup.com